INTERNET DAY 2021

Kỉ niệm 10 năm Internet Day Việt Nam

Chủ đề: Phục hồi và Bứt phá trong Kỷ nguyên Dữ liệu hóa

tải brochure

Bối cảnh lựa chọn chủ đề

Phục hồi và Bứt phá trong Kỷ nguyên Dữ liệu hóa (Recovery and breakthrough in the era of Datafication)

Chúng ta đang tiến tới kỷ nguyên Dữ liệu hóa (Datafication). Trong chuyển đổi số, dữ liệu số ngày càng tỏ rõ sức mạnh và được ví von là đáng giá hơn cả dầu mỏ. Sớm dự đoán được vai trò quan trọng của kinh tế dữ liệu và chuẩn bị các cách tiếp cận để xây dựng kinh tế dữ liệu, Ủy ban Châu Âu đã xây dựng một báo cáo nghiên cứu có tên “A European strategy for data” (Chiến lược về dữ liệu của Châu Âu).

Trong kỷ nguyên Dữ liệu hóa, các Doanh nghiệp sẽ phải quyết liệt xây dựng văn hóa dữ liệu (Data Culture) hay sử dụng các công cụ, công nghệ, và quy trình tổng thể để trở thành Data-driven Enterprise (Doanh nghiệp điều hành dựa trên dữ liệu số). Bằng cách đó, doanh nghiệp sẽ đạt được tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (nhân viên và khách hàng) dựa trên các công nghệ quản lý, khai thác và ứng dụng dữ liệu số như: AI, Blockchain, NFT, Metaverse,…

Ban Tổ Chức Internet Day năm nay quyết định chọn Phục hồi và Bứt phá trong Kỷ nguyên Dữ liệu hóa (Recovery and breakthrough in the era of Datafication) làm chủ đề chính của chương trình.

 

CHỦ ĐỀ CHÍNH

PHỤC HỒI VÀ BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN DỮ LIỆU HÓA

PHIÊN TOÀN THỂ BUỔI SÁNG:

o Kỉ niệm 10 năm Internet Day Việt Nam
o Xu hướng của công nghệ và ứng dụng trên nền Internet hiện đại
o Các định hướng, chính sách và chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý và ứng dụng dữ liệu số để
hiện thực hóa quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam
o Các bài toán cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam trong quản lý, khai thác và
ứng dụng Dữ liệu số
o Bài học thế giới về quản lý, Khai thác và ứng dụng Dữ liệu số trên thế giới

CÁC PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU

o Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây trong cuộc cách mạng dữ liệu số
o Các công nghệ quản lý, khai thác và ứng dụng Dữ liệu số để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
o Các công nghệ tiên tiến nổi bật nhất trong kỷ nguyên Dữ liệu hóa:
Cloud, AI, Blockchain, NFT, Công nghệ bảo vệ Dữ liệu người dùng (Data Wallet), Deep Fake, Metaverse,
VR, AR, Data-driven Marketing,….

 

Giới thiệu về Internet Day

Internet Day là sự kiện thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì từ năm 2012 nhằm cổ vũ cho sự phát triển của Internet Việt Nam và kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet toàn cầu (ngày 19/11/1997). Internet Day đồng thời là diễn đàn mang tầm cỡ quốc gia để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế về Internet, các cơ quan chính phủ, các nhà quản lý trong lĩnh vực internet/viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin gặp gỡ, trao đổi góp phần tìm ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhằm thúc đẩy cho sự phát triển chung của internet tại Việt Nam trong thời kỳ mới.

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC