Tải slide sự kiện Internetday 2016

PHIÊN BUỔI SÁNG 

 1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV – Internet – Ông Trương Đình Tuyển nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại taifile

 2. Chính sách thúc đẩy công nghiệp nội dung số, dịch vụ gia tăng trên mạng và kinh doanh xuyên biên giới trên internet – Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ CNTT

  taifile

 3. Keynote: Vietnam Internet trends 2016 Ông Lê Hồng Minh, CEO VNG

  taifile

 4. Viet Nam Consumers Behavior – Ông Trinh Quang Chung – Google

  taifile

 5. Sự dịch chuyển từ TELCO sang DSP (nhà cung cấp dịch vụ nội dung số) – Tổng công ty Viễn thông Mobifone

  taifile

 6. Phát triển nội dung số và các vấn đề phát sinh trong nền kinh tế Internet – Ông Trần Minh Tân – Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC

  taifile

  PHIÊN BUỔI CHIỀU

 7. Telecommunication infrastructure as the catalyst to the growth of digital content development – Mr. Azhar bin Adnan, Chief Marketing Officer, CMC Telecom

  taifile

 8. Future of Gaming Ông Nguyễn Thanh Hưng, CEO VTC Intecom

  taifile

 9. Dòng thác tri thức: Ngành xuất bản ở Việt Nam trong dòng chảy  Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alphabooks

  taifile

 10. Online Education: Empowering Students, Teacher, Employees – Ông Cao Công Minh, Topica

  taifile

 11. Bảo mật và kinh doanh an toàn trên môi trường Internet – Ông Ngô Văn Tẩu, CEO GMO Runsystem

  taifile

 12. Bảo vệ nội dung số – có dễ như đánh răng? – Ông Giáp Hùng Cường, CEO VinaCis

  taifile

 13. A New Trend of Entertainment, Legal and Safe Content Environment – Bà Ngô Thị Bích Hạnh – Phó Chủ Tịch Công Ty BHD

  taifile

 14. Thời cơ vàng để khởi nghiệp trong lĩnh vực nội dung giải trí số – Bà Hà Thị Tú Phương, CEO METUB Việt Nam

  taifile

back to top