Ts. Đào Đình Khả

Ts. Đào Đình Khảtsdao-dinh-kha
Vụ trưởng
Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông)
E-mail: dinhkha@mic.gov.vn
daodinhkha@gmail.com
Mobile: 0983 264 287

Ông Đào Đình Khả nhận bằng cử nhân xuất sắc về toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia  Kisinhốp (Liên xô cũ) năm 1987. Từ năm 1987 đến năm 1998, ông làm việc tại Viện Khoa học tính toán và Điều khiển, Viện CNTT (thuộc Viện Khoa học Việt Nam), sau đó là Chương trình quốc gia về CNTT Việt nam (IT2000). Ông nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ công nghệ về khoa học thông tin tại Học viện Khoa học và Công nghệ Nara (NAIST, Nhật bản) trong các năm 2001 và 2004. Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 3 năm 2005, ông làm việc tại Trung tâm CNTT của trường Đại học tổng hợp Nagoya với vai trò nghiên cứu viên sau tiến sỹ trong một dự án thuộc Chương trình COE về tích hợp thông minh các thông tin đa phương tiện cho cơ sở hạ tầng thông tin xã hội.

Ông Đào Đình Khả vào làm việc tại Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Bưu chính và Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) vào tháng 8 năm 2005 với chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Phát triển nguồn lực thông tin. Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2015, ông là Giám đốc Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia và sau đó là Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia. Trong thời gian này hệ thống chứng thực điện tử công cộng sử dụng chữ ký số, với Root CA quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, đã hình thành và phát triển để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thương mại điện tử. Từ tháng 6 năm 2015, ông Đào Đình Khả giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ CNTT, đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách chính sách phát triển CNTT nói chung và công nghiệp CNTT.

back to top