Ông Trần Minh Tân

Ông Trần Minh Tân – Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Ông Trần Minh Tân là một trong các cán bộ xây dựng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) khi VNNIC mới thành lập vào năm 2000. Trước đó ông làm việc tại phòng Nghiên cứu và Phát triển phần mềm – Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC. Ông Tân tốt nghiệp Tiến sỹ CNTT và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin.
Từ khi về làm việc tại VNNIC, ông đảm nhiệm chính vai trò phụ trách cấp phát tên miền, phân bổ và quản lý địa chỉ IP tại Việt Nam và triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế về Internet. Ông là người tham gia chính trong việc xây dựng, phát triển các chính sách quản lý, thúc đẩy tài nguyên tên miền, tên miền tiếng Việt, địa chỉ IP, đồng thời là Phó trưởng Ban thường trực của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia, chủ trì giám sát và tổ chức thực hiện việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 tại Việt Nam.

back to top