Ông Patrick Tsie

mrpatrick-tsie

Ông Patrick Tsie, Giám đốc Tiếp thị Công nghệ, Tập đoàn Qualcomm khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Tiến sĩ Partric Tsie giữ chức vụ Giám đốc cấp cao, Technical Marketing, Qualcomm khu vực Đông Nam Á. Ông chịu trách nhiệm thúc đẩy dịch vụ 3G, phát triển công nghệ không dây và lãnh đạo đội ngũ chuyên tư vấn kỹ thuật cho các nhà khai thác mạng trong khu vực.

Trước khi gia nhập Qualcomm, Ông Patrick đã làm việc hơn 7 năm cho dự án CDMA & WCDMA tại Hutchison Telecom (HK) Ltd.

Ông Partric tốt nghiệp loại giỏi khóa học cử nhân Kỹ thuật, chuyên ngành Hệ thống máy tính & Điện tử năm 1990, và tiếp tục đạt được bằng Tiến sĩ chuyên ngành Truyền thông Di động vào năm 1994 tại King’s College London.

back to top