Ông Ngô Văn Tẩu

mrngovantauÔng Ngô Văn Tẩu

Giám đốc

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

TIỂU SỬ

  • 2005: Thành lập công ty RUNSYSTEM và giữ chức vụ Giám đốc cho đến nay.
  • 2011: Đưa công ty gia nhập Tập đoàn GMO đổi tên thành GMO-Z.com RUNSYSTEM

 

Save

back to top