Ông Cao Công Minh

MinhCC, Bio, EN, 12/2016

Mr. Cao Cong Minh co-founded TOPICA Education Group, a leading online education provider in South East Asia, since 2008. And he is now Senior Director of Corporate Branding and Marketing of the company.

He joined TOPICA in 2006 after receiving his Bachelor’s Degree from Hanoi University of Science and Technology.

He has spearheaded TOPICA’s most innovative and entrepreneurial initiatives, such as Mobilizing 1000 Businesspeople to Teach Entrepreneurship via E-learning, 3D Simulations for Teaching in Second Life, and English-study Multiplayer Online Games for Children (also know as, Amazing English).

Another notable milestone in Minh’s career is the foundation of Onschool in 2013, a first interactive online tutoring service in Vietnam, which later be sold in 2015.

MinhCC, Bio, VN, 12/2016

Ông Cao Công Minh đồng sáng lập Tổ hợp Giáo dục TOPICA, hiện đang giữ chức Giám đốc Cấp cao khối Marketing và Thương hiệu của Tổ hợp.

Ông gia nhập TOPICA năm 2006 sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông đã khởi tạo và dẫn dắt thành công nhiều dự án sáng tạo tại TOPICA như chương trình “1000 Doanh nhân giảng dạy qua E-learning”, Ứng dụng công nghệ 3D vào việc dạy và học trực tuyến, hay Chương trình Games tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em (Amazing English).

Ngoài ra, năm 2013 ông Minh còn sáng lập và phát triển Onschool, chương trình gia sư trực tuyến tương tác đầu tiên cho học sinh, sản phẩm đã được chuyển giao lại cho đơn vị khác vào năm 2015.

back to top