Nhà báo Thái Khang

nhabao-thaikhangBio: Nhà báo Thái Khang có hàng chục năm công tác trong ngành ICT, hiện
đang công tác tại báo điện tử hàng đầu của ngành là ICTNEWS. Nhà báo
Thái Khang sẽ điều hành phiên thảo luận buổi sáng của Hội thảo Internet
Day 2016.

back to top