Bà Bùi Thị Phương Chi

msbuithiphuongchiBà Bùi Thị Phương Chi 

Giám đốc kênh truyền hình VITV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2007 – 2010: Trường phòng Tin Quốc tế – Kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV

2010 – 2011: Trường phòng Tài chính Chứng khoán – Kênh truyền hình kinh tế tài

chính VITV

2011-2013: Phó Giám đốc Kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV

2013 đến nay: Giám đốc Kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV

– Phụ trách các chương trình bản tin quốc tế, tài chính chứng khoán từ 2009 – 2011.

– Từ T4/2011 đến nay: Phụ trách Talkshow Đối thoại VITV

back to top